? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

kejohanan sukan SK Taman Perling 2010

Acara Akhir Padang 2011

Sukan TahunanSK Taman Perling


PEKELILING IKHTISAS BIL.1/1995

No. Rujuikan : KP (BS) 8591/Jld. VII/(81)

Bertarikh 7 Februari 1995

Keselamatan Diri Pelajar Semasa P&P PJPKGuru Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan

Ø Menjaga keselamatan pelajar dengan rapi semasa di dalam atau diluar bilik darjah.

Ø Bertanggungjawab untuk mengeluar, mengguna dan menyimpan alat-alat sukan, walaupun boleh dibantu oleh pelajar.


Stor Sukan

Ø Stor sukan mestilah kemas dan tersusun.

Ø Alat-alat mestilah diletakkan pada tempat-tempat yang mudah diambil untuk kegunaan.

Ø Setiap alat yang dikeluarkan dari stor mestilah direkodkan dalam buku ”keluar dan masuk alat-alat sukan”


Penyelenggaraan Peralatan Sukan

Ø Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan hendaklah memeriksa dan bertanggungjawab menyelenggara stor dan alat-alat dari masa ke masa untuk memastikan semua perlatan sukan dalam keadaan baik.

Disediakan oleh :
Ketua Panitia PJPK SKTP